Dagbesteding

Dagbesteding is een combinatie van activiteiten en ontspanning. Het kan u helpen om langer thuis te blijven wonen. De dagbesteding ontlast ook de eventuele mantelzorger, die dan wat meer vrije tijd krijgt. Wij bieden onze deelnemers een warm en gezellig huiskamergevoel. Wij werken niet met een vast dagprogramma, maar kijken naar de interesses en behoeften van onze deelnemers.

Samen met enthousiaste vrijwilligers worden de deelnemers gestimuleerd om deel te nemen aan gesprekken, kookactiviteiten, beweging met muziek, knutsel- en spelactiviteiten en er wordt aandacht besteed aan geheugentraining. Hierbij is het motto: “alles mag, niets hoeft”. Wij hechten een grote waarde aan persoonlijke interesse en individuele aandacht. Elk mens is immers uniek en elk mens haalt zijn plezier uit andere dingen. Onze inzet is dat men een fijne gezellige dag heeft waarbij men andere mensen kan ontmoeten.

Mensen met een gevorderde dementie, die eventueel niet actief mee kunnen doen, genieten er wel van om met de activiteit mee te kijken. Hierbij worden ze dan betrokken door te vertellen wat er gebeurt en worden de zintuigen gestimuleerd door te laten horen, zien, ruiken en voelen. We kijken hierbij altijd naar de mogelijkheden die men heeft.

Er wordt aandacht besteed aan het stimuleren van de zelfredzaamheid en het luisteren naar verhalen en anekdotes van vroeger. Hier hechten de deelnemers veel waarde aan.

Ook is er ruimte voor het nemen van een rustmoment.

Een belangrijk moment van de dag is etenstijd. Er wordt veel aandacht besteed aan gezond en gezamenlijk eten. Dit wordt ook erg gewaardeerd door onze deelnemers. Elke dag wordt er een verse 3-gangenmaaltijd bereid. Deelnemers die dat leuk vinden kunnen hierbij een handje helpen door bijv. aardappelen te schillen en groenten te snijden. Verder wordt er regelmatig iets lekkers gebakken in de keuken. In de middag wordt er vers fruit uitgedeeld.